TILL INVÅNARE

Vad skall man göra då man flyttar?:

  1. Gör anmälningar till Folkregistercentralen, magistrat och posten. Flyttningsanmälan kan du göra på www.muuttoilmoitus.fi Du kan också göra flyttningsanmälan med ett formulär du hämtar från magistrat.
  2. Gör anmälning till disponenten. Vi kan göra detta för våra hyresgäster också om det behövs. Till disponenten skall också meddelas uppgifter för att få namnet till dörren samt ingången + bastu och tvättstuga betalningar.
  3. El kontrakt med lokal elbolag.
  4. Anskaffning av internet anslutning.
  5. Adressförändring till banken, försäkringsbolaget, tidningsbeställningar, biblioteket, och släktingar samt vänner.
  6. anskaffning av hemförsäkring. Skicka kopia av försäkringsintyget till oss med e-post. Vi kräver att hyresgästen har en giltig försäkring. Försäkringen skall vara vid med ansvarsdel. Glöm inte att kolla att försäkringen har ansvarsdelet.
  7. Säkerhet/garantihyra: Skicka oss en verifikat om betalningen före du hämtar nycklar. Vi kan inte överlåta nycklar annars. Som verifikat räcker en bild på konfirmerad betalningen.
  8. Avhämtning av nycklar: Vi kommer överens om leveransen av nycklar med hyresgästen. Vi brukar hämta dem till hyresgästen personligt.
  9. Börja betala hyran till hyreskonto. Vi skickar inte skilda räkningar, utan du får kontonummer och betalningsdatum som skrivs på hyresavtalen. Hyra + vattenförskott betalas som klumpsumma till konton. Enligt villkor på kontraktet. Om lägenheten har en vattenmätare, faktureras justeringsavgift från hyresgästen. Du kan kolla allt information om hyresbetalningar från dit avtal. Kontonummer finns på hyresavtalet. Skriv adressen som referens till betalningen. Ifall det finns en bilplats med i kontraktet, betalas den också med samma klumpsumma.
  10. Tvättstuga och bastu avgifter betalas direkt till husbolaget. Dit elbolag fakturerar dig direkt enligt avtal du har gjort.

Njut av dit hem 🙂